Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- 2008-01-25 - Ikke overtrædelse af tavshedsplig... (25. jan 2008)
- 2008-02-02 Forskellige sagsbehandlingsforhold i... (2. feb 2008)
- Afslag på aktindsigt efter forvaltningsloven i ... (26. maj 2016)
- Afslag på aktindsigt i intern e-mail-korrespond... (14. sep 2016)
- Beslutning om skolegang er en afgørelse (16. okt 2017)

Info om udtalelsen
Titel Herning Kommune. Beboeres flytteudgifter ved nedlæggelse af plejehjem
 
Dokument  herning kommune. afslag på hjælp til flytteudgi...
 
Dato for udtalelse 27-08-2012
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland fandt, at Herning Kommune ikke var forpligtet til generelt at godtgøre flytteudgifter for plejehjemsbeboere, der blev genhuset ved plejehjemmets lukning. Kommunen havde heller ikke hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne til at yde godtgørelsen. Kommunen havde ikke vejledt tilstrækkeligt om bl.a. muligheder for individuel støtte efter pensionslovgivningen.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 30-08-2012 13:29:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017