Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- 2008-01-25 - Ikke overtrædelse af tavshedsplig... (25. jan 2008)
- 2008-02-02 Forskellige sagsbehandlingsforhold i... (2. feb 2008)
- Afslag på aktindsigt efter forvaltningsloven i ... (26. maj 2016)
- Afslag på aktindsigt i intern e-mail-korrespond... (14. sep 2016)
- Beslutning om skolegang er en afgørelse (16. okt 2017)

Info om udtalelsen
Titel Partsrepræsentation
 
Dokument  partsrepræsentation.pdf
 
Dato for udtalelse 23-09-2015
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt at, sagens oplysninger giver anledning til tvivl om, hvorvidt Norddjurs Kommune hidtil har haft en fejlagtig opfattelse af reglerne for partsrepræsentation, jf. forvaltningslovens § 8, stk. 1, og dermed en ulovlig praksis.

Det er endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at det på baggrund af Norddjurs Kommunes redegørelse til sagen må lægges til grund, at kommunens generelle praksis nu er i overensstemmelse med reglerne for partsrepræsentation.

Endelig er det Statsforvaltningens opfattelse, at det fremstår usikkert, om Norddjurs Kommunes tidligere administration af partsrepræsentationsreglerne faktisk har medført ophør af udbetaling af sygedagpenge, jf. sygedagpengelovens § 21.

Statsforvaltningen har derfor bedt Norddjurs Kommune om at redegøre herfor inden for 2 måneder.
 
Publiceret 02-10-2015 15:51:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017