Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- 2008-01-25 - Ikke overtrædelse af tavshedsplig... (25. jan 2008)
- 2008-02-02 Forskellige sagsbehandlingsforhold i... (2. feb 2008)
- Afslag på aktindsigt efter forvaltningsloven i ... (26. maj 2016)
- Afslag på aktindsigt i intern e-mail-korrespond... (14. sep 2016)
- Beslutning om skolegang er en afgørelse (16. okt 2017)

Info om udtalelsen
Titel Handikappet byrådsmedlem ikke inhabil
 
Dokument  udtalelse fredensborg.pdf
 
Dato for udtalelse 25-11-2015
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at Social- og Seniorudvalget og byrådet i Fredensborg Kommune ikke har handlet i overensstemmelse med princippet i forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1, ved at erklære et handikappet byrådsmedlem inhabil i forbindelse med behandlingen af en sag om vedtagelse af en handleplan med 12 tilhørende kvalitetsstandarder på handicap- og psykiatriområdet.

Statsforvaltningen har endvidere besluttet ikke at rejse en tilsynssag vedrørende lovligheden af Fredensborg Kommunes kvalitetsstandard for BPA-ordningen, da vi ikke på det foreliggende finder tilstrækkeligt grundlag for at antage, at kommunen har overtrådt den lovgivning, som vi fører tilsyn med.
 
Publiceret 30-11-2015 13:04:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017