Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- 2008-01-25 - Ikke overtrædelse af tavshedsplig... (25. jan 2008)
- 2008-02-02 Forskellige sagsbehandlingsforhold i... (2. feb 2008)
- Afslag på aktindsigt efter forvaltningsloven i ... (26. maj 2016)
- Afslag på aktindsigt i intern e-mail-korrespond... (14. sep 2016)
- Beslutning om skolegang er en afgørelse (16. okt 2017)

Info om udtalelsen
Titel Partshøring i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel
 
Dokument  partshøring 2.pdf
 
Dato for udtalelse 08-06-2016
 
Resumé I forbindelse med en tjenstlig samtale blev der truffet afgørelse om at meddele den ansatte en advarsel for mangelfuld opgavevaretagelse. Da den ansatte tre dage forinden samtalen var gjort bekendt med baggrunden for samtalen og ved et udleveret notat var gjort bekendt med ledelsens eksempler på mangelfuld opgavevaretagelse i fire helt konkrete situationer, og den ansatte under samtalen medgav at have begået de omtalte fejl og forglemmelser i tjenesten, er det Statsforvaltningens opfattelse, at den mundtlige partshøring under samtalen er gennemført på en måde og under vilkår, der har givet den ansatte en rimelig mulighed for at varetage sine interesser under sagen, herunder rimelig tid til at sætte sig ind i oplysningerne og overveje en eventuel udtalelses form og indhold.

Det er på den baggrund Statsforvaltningens opfattelse, at den ansatte har haft fyldestgørende grundlag for på mødet at fremsætte sine bemærkninger i overensstemmelse med forvaltningslovens § 19.
 
Publiceret 10-06-2016 14:04:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017