Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- 2008-01-25 - Ikke overtrædelse af tavshedsplig... (25. jan 2008)
- 2008-02-02 Forskellige sagsbehandlingsforhold i... (2. feb 2008)
- Afslag på aktindsigt efter forvaltningsloven i ... (26. maj 2016)
- Afslag på aktindsigt i intern e-mail-korrespond... (14. sep 2016)
- Beslutning om skolegang er en afgørelse (16. okt 2017)

Info om udtalelsen
Titel Byrådsmedlem ikke inhabil i skolestruktursag
 
Dokument  2016-30064.pdf
 
Dato for udtalelse 11-07-2016
 
Resumé Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune har besluttet at erklære et udvalgs- og byrådsmedlem, der er ansat i kommunen som skolelærer, for inhabil i en sag om kapacitetstilpasninger på skoleområdet.

Statsforvaltningen har udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at der, som sagen foreligger oplyst af Odense Kommune, ikke er fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at byrådsmedlemmet har en sådan særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, at der foreligger inhabilitet efter princippet i forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1.

Statsforvaltningen har anmodet byrådet i Odense Kommune om inden to måneder at oplyse, hvad Statsforvaltningens udtalelse giver byrådet anledning til.
 
Publiceret 13-07-2016 10:49:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017