Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- 2008-01-25 - Ikke overtrædelse af tavshedsplig... (25. jan 2008)
- 2008-02-02 Forskellige sagsbehandlingsforhold i... (2. feb 2008)
- Afslag på aktindsigt efter forvaltningsloven i ... (26. maj 2016)
- Afslag på aktindsigt i intern e-mail-korrespond... (14. sep 2016)
- Beslutning om skolegang er en afgørelse (16. okt 2017)

Info om udtalelsen
Titel Kommunal afgørelse om inhabilitet i en kommunal selvstyrehavns bestyrelse
 
Dokument  inhabilitet i en kommunal selvstyrehavn.pdf
 
Dato for udtalelse 22-12-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at en kommunal selvstyrehavn er en sådan særlig forvaltningsmyndighed, der ikke kan betragtes som en del af den kommunale enhedsforvaltning. Havnebestyrelsen har således ikke status af fast udvalg under kommunalbestyrelsen, men er en selvstændig juridisk enhed.

Det ligger uden for Statsforvaltningens kompetence at tage stilling til inhabilitet i en selvstyrehavn, idet vi ikke fører tilsyn med selvstyrehavne.

Det forhold, at kommunalbestyrelsen har en række styringsmæssige beføjelser over for selvstyrehavnen kan ikke føre til, at kommunalbestyrelsen har kompetence til at træffe afgørelse om inhabilitet i selvstyrehavnen efter forvaltningslovens § 6, stk. 2.

I forlængelse af, at kommunalbestyrelsen ikke er kompetent til at træffe afgørelse om inhabilitet i selvstyrehavnen, har den kommunale forvaltning heller ikke haft kompetence til at træffe afgørelse herom på vegne af kommunalbestyrelsen.
 
Publiceret 03-01-2017 08:45:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017