Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- 2008-01-25 - Ikke overtrædelse af tavshedsplig... (25. jan 2008)
- 2008-02-02 Forskellige sagsbehandlingsforhold i... (2. feb 2008)
- Afslag på aktindsigt efter forvaltningsloven i ... (26. maj 2016)
- Afslag på aktindsigt i intern e-mail-korrespond... (14. sep 2016)
- Beslutning om skolegang er en afgørelse (16. okt 2017)

Info om udtalelsen
Titel Beslutning om skolegang er en afgørelse
 
Dokument  udtalelse 2014-187674.pdf
 
Dato for udtalelse 16-10-2017
 
Resumé En mor har klaget over, at Middelfart Kommune ikke har overholdt de forvaltningsretlige regler i forbindelse med kommunens beslutning om at lade hendes barn følge undervisningen i en af kommunens skoler. Barnets forældrene har fælles forældremyndighed, men barnet opholder sig hos faderen i forbindelse med en retssag om, hvem barnet skal bo hos. Moderen har ikke fået orientering om, at barnet er begyndt at følge undervisningen på en anden skole, end der hvor han formelt er indskrevet.

Ankestyrelsen har vurderet, om en kommunen træffer en afgørelse i forvaltningslovens forstand, når den giver et barn lov til at gå i en af kommunens folkeskoler i en periode uden at være indskrevet.

Det er Ankestyrelsens opfattelse, at der er tale om en afgørelse, der vedrører barnets undervisningspligt, og som fastsætter rettigheder for barnet. Der er derfor tale om en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Det betyder, at kommunen skal følge forvaltningslovens krav om partshøring , begrundelse og klagevejledning. Det vurderer Ankestyrelsen ud fra Undervisningsministeriets udtalelse af 15. juni 2017.

Det er derfor Ankestyrelsens opfattelse, at Middelfart Kommune har handlet i strid med forvaltningsloven ved bl.a. ikke at partshøre barnets mor forud for afgørelsen om barnets skolegang.

Middelfart Kommune har tilkendegivet, at kommunen vil følge Ankestyrelsens retsopfattelse fremover. Ankestyrelsen gør derfor ikke mere i sagen.

 
Publiceret 27-10-2017 16:15:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017