Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- 2008-01-25 - Ikke overtrædelse af tavshedsplig... (25. jan 2008)
- 2008-02-02 Forskellige sagsbehandlingsforhold i... (2. feb 2008)
- Afslag på aktindsigt efter forvaltningsloven i ... (26. maj 2016)
- Afslag på aktindsigt i intern e-mail-korrespond... (14. sep 2016)
- Beslutning om skolegang er en afgørelse (16. okt 2017)

Info om udtalelsen
Titel Statsforvaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra Naturklagenævnet
 
Dokument  statsforvaltningens behandling af byggesag efte...
 
Dato for udtalelse 25-04-2008
 
Resumé Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens kapitel 5 om partshøring skal iagttages ved kommunens behandling af ansøgninger om byggetilladelser. Dette gælder uanset om tilladelsen kræver dispensation.
 
Statsforvaltning Hovedstaden
 
Publiceret 16-05-2008
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017