Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- 2008-01-25 - Ikke overtrædelse af tavshedsplig... (25. jan 2008)
- 2008-02-02 Forskellige sagsbehandlingsforhold i... (2. feb 2008)
- Afslag på aktindsigt efter forvaltningsloven i ... (26. maj 2016)
- Afslag på aktindsigt i intern e-mail-korrespond... (14. sep 2016)
- Beslutning om skolegang er en afgørelse (16. okt 2017)

Info om udtalelsen
Titel Ringkøbing-Skjern Kommune. Partshøring i forbindelse med ændrede betingelser for afhentning af dagrenovation.
 
Dokument  ringkøbing-skjern kommune. partshøring i forbin...
 
Dato for udtalelse 21-08-2009
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland har udtalt, at Ringkøbing-Skjern Kommune var forpligtiget til, forud for en beslutning om at ændre betingelserne for afhentning af dagrenovation, at foretage partshøring.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 24-08-2009 13:26:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017