Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- 2008-01-25 - Ikke overtrædelse af tavshedsplig... (25. jan 2008)
- 2008-02-02 Forskellige sagsbehandlingsforhold i... (2. feb 2008)
- Afslag på aktindsigt efter forvaltningsloven i ... (26. maj 2016)
- Afslag på aktindsigt i intern e-mail-korrespond... (14. sep 2016)
- Beslutning om skolegang er en afgørelse (16. okt 2017)

Info om udtalelsen
Titel Silkeborg Kommune. Partshøring ved advarsler.
 
Dokument  silkeborg kommune - vedr. partshøring ved advar...
 
Dato for udtalelse 22-12-2009
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland fandt, at det i første række afgørende for, om en konkret personaleretlig beslutning må betragtes som en afgørelse i forvaltningsretlig forstand, er, om beslutningen indebærer en væsentlig ændring af den pågældendes arbejdsforhold. For personaleretlige afgørelser består normalt ikke en pligt for myndigheden til at foretage partshøring ud over, hvad der følger af forvaltningslovens § 19.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 22-12-2009 14:28:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017