Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- 2008-01-25 - Ikke overtrædelse af tavshedsplig... (25. jan 2008)
- 2008-02-02 Forskellige sagsbehandlingsforhold i... (2. feb 2008)
- Afslag på aktindsigt efter forvaltningsloven i ... (26. maj 2016)
- Afslag på aktindsigt i intern e-mail-korrespond... (14. sep 2016)
- Beslutning om skolegang er en afgørelse (16. okt 2017)

Info om udtalelsen
Titel Ringkøbing-Skjern Kommune. Beboere på plejehjem har et retskrav på at få den hjælp de er visiteret til efter servicelovens § 83.
 
Dokument  ringkøbing-skjern kommune. servicelovens § 83..pdf
 
Dato for udtalelse 30-09-2010
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland udtaler, at i det omfang Ringkøbing-Skjern Kommune ikke normerer kommunens plejehjem således, at også beboere på plejehjem kan få den hjælp efter servicelovens § 83, som de er visiteret til og har et retskrav på, handler Ringkøbing-Skjern Kommune i strid med loven. Statsforvaltningen har anmodet Ringkøbing-Skjern Kommune om at redegøre for, hvorledes kommunen fremover sikrer, at beboere på kommunens plejehjem, der er visiteret hjælp efter servicelovens § 83, modtager den hjælp de er visiteret til, og som de har et retskrav på at modtage.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 01-10-2010 11:24:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017