Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- 2008-01-25 - Ikke overtrædelse af tavshedsplig... (25. jan 2008)
- 2008-02-02 Forskellige sagsbehandlingsforhold i... (2. feb 2008)
- Afslag på aktindsigt efter forvaltningsloven i ... (26. maj 2016)
- Afslag på aktindsigt i intern e-mail-korrespond... (14. sep 2016)
- Beslutning om skolegang er en afgørelse (16. okt 2017)

Info om udtalelsen
Titel Fredensborg Kommune ændring af serviceniveau for hjælp til praktiske opgaver i hjemmet
 
Dokument  fredensborg kommune ændring af serviceniveau f...
 
Dato for udtalelse 27-10-2010
 
Resumé Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Fredensborg Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved at ændre sit serviceniveau for hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, så der som udgangspunkt ikke ydes en sådan hjælp i ugerne omkring jul, nytår og påske. Statsforvaltningen udtaler endvidere, at Fredensborg Kommune har handlet i strid med forvaltningslovens § 19 ved ikke at høre borgere over informationer fra eksterne leverandører og med den ulovbestemte pligt til at partshøre over kommunens egne oplysninger, når sagens oplysninger kan få andre konsekvenser end forudset.
 
Statsforvaltning Hovedstaden
 
Publiceret 27-10-2010 12:26:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017