Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning
Udtalelser:
- En kommunes videresalg af ejendomme til en boli... (23. nov 2009)
- Favrskov Kommune. Kommunens tilsynspligt efter ... (11. nov 2010)
- Favrskov Kommune. Mangelfuld skolesundhedspleje... (29. maj 2009)
- Holstebro Kommune. Homogene biprodukter (20. apr 2006)
- Kalundborg Kommune om aflastning efter servicel... (13. feb 2013)

Info om udtalelsen
Titel En kommunes videresalg af ejendomme til en boligforening
 
Dokument  en kommunes videresalg af ejendomme til boligfo...
 
Dato for udtalelse 23-11-2009
 
Resumé 

Statsforvaltningen Nordjylland udtaler, at såfremt et byråd – eventuelt for herigennem at finansiere den grundkapital, som kommunen skal yde til et andelsboligprojekt – fastsætter en kunstig høj grundpris, ville byrådet handle imod intentionerne bag lov om almene boliger. Byrådet ville endvidere være afskåret fra lovligt at godkende en anskaffelsessum til brug for beregning af ydelsesstøtte, hvori en grundpris er optaget til et beløb, der overstiger prisen i handel og vandel.

Under henvisning til, at x/X Byråd i fire tilfælde opkøbte en grund og videresolgte den umiddelbart herefter til x Boligforening til ca. det dobbelte beløb er statsforvaltningen mest tilbøjelig til at mene, at det er godtgjort, at x/X Byråd i sagen handlede ulovligt.

 
Statsforvaltning Nordjylland
 
Publiceret 11-12-2009 08:45:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017