Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Indenrigs- og Socialministeriet
Udtalelser:
- 2004-06-24 En kommunes afslag på optagelse af e... (24. jun 2004)
- 2004-08-16 Udbringningsbetalinger (16. aug 2004)
- 2004-09-29 Kodelåse på plejehjemsdøre (29. sep 2004)
- 2004-11-15 Høring af ældreråd (15. nov 2004)
- Allerød Kommune - høring af ældrerådet (11. feb 2010)

Info om udtalelsen
Titel Sønderborg Kommune - delegation af myndighedskompetence inden for hjælpemiddelområdet
 
Dokument  2011-12-12.pdf
 
Dato for udtalelse 12-12-2011
 
Resumé Vedrørende perioden 1. januar 2007 – 10. september 2008 Statsforvaltningen Syddanmark udtaler, at det ikke har været i overensstemmelse med lovgivningen at delegere myndighedskompetence til CHK. Statsforvaltningen har ikke bemærkninger til, at kommunen ikke genoptager de sager, hvor en borger har modtaget en begunstigende forvaltningsakt. Det er derimod statsforvaltningens opfattelse, at det vil være i strid med lovgivningen, såfremt kommunen ikke genoptager de sager, hvor CHK har meddelt afslag, forudsat at borgeren ikke har påklaget sagen til Det Sociale Nævn. Statsforvaltningen har derfor bedt kommunen om at oplyse, hvad den agter at foretage sig i den anledning. Vedrørende perioden 10. september 2008 og fremefter Efter statsforvaltningens opfattelse kan det ikke udelukkes, at tilrettelæggelsen af CHK’s sagsforberedende arbejde fortsat indebærer delegation af myndighedskompetence. Statsforvaltningen har derfor bedt kommunen om at indsende nærmere oplysninger om, hvorledes kommunen har tilrettelagt sin sagsbehandling af de omhandlede sager, når den modtager sagerne fra CHK, til brug for statsforvaltningens vurdering af, om kommunen har varetaget sit myndighedsansvar.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 16-12-2011 07:24:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017