Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Indenrigs- og Socialministeriet
Udtalelser:
- 2004-06-24 En kommunes afslag på optagelse af e... (24. jun 2004)
- 2004-08-16 Udbringningsbetalinger (16. aug 2004)
- 2004-09-29 Kodelåse på plejehjemsdøre (29. sep 2004)
- 2004-11-15 Høring af ældreråd (15. nov 2004)
- Allerød Kommune - høring af ældrerådet (11. feb 2010)

Info om udtalelsen
Titel Svendborg Kommune - delegation af myndighedskompetence inden for hjælpemiddelområdet
 
Dokument  2011-12-02c.pdf
 
Dato for udtalelse 12-12-2011
 
Resumé Vedrørende perioden 1. januar 2007 til 31. oktober 2011 Det er statsforvaltningens opfattelse, at det ikke har været i overensstemmelse med lovgivningen, at kommunen har overladt det sagsforberedende arbejde til CRS, da samarbejdet, som det i hvert fald er beskrevet i notat af 20. januar 2009, medførte ulovlig delegation af myndighedskompetence. Kommunen har som udgangspunkt pligt til at genoptage behandlingen af de sager, hvor CRS har meddelt afslag på det ansøgte, forudsat at afgørelsen ikke er påklaget. Statsforvaltningen har derfor bedt kommunen om at oplyse, hvad den agter at foretage sig i den anledning. Vedrørende perioden 31. oktober 2011 og fremefter Det er statsforvaltningens opfattelse, at en sagsbehandling, som den fremgår af notat af 11. oktober 2011, ikke indebærer delegation af myndighedskompetence.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 16-12-2011 07:38:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017