Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Indenrigs- og Socialministeriet
Udtalelser:
- 2004-06-24 En kommunes afslag på optagelse af e... (24. jun 2004)
- 2004-08-16 Udbringningsbetalinger (16. aug 2004)
- 2004-09-29 Kodelåse på plejehjemsdøre (29. sep 2004)
- 2004-11-15 Høring af ældreråd (15. nov 2004)
- Allerød Kommune - høring af ældrerådet (11. feb 2010)

Info om udtalelsen
Titel Haderslev Kommune - delegation af myndighedskompetence inden for hjælpemiddelområdet
 
Dokument  2011-12-13.pdf
 
Dato for udtalelse 13-12-2011
 
Resumé Vedrørende perioden 16. september 2008 og fremefter Efter Statsforvaltningen Syddanmarks opfattelse kan det ikke udelukkes, at tilrettelæggelsen af CHK’s sagsforberedende arbejde indebærer delegation af myndighedskompetence. Statsforvaltningen har derfor bedt kommunen om at indsende nærmere oplysninger om, hvorledes kommunen har tilrettelagt sin sagsbehandling af de omhandlede sager, når den modtager sagerne fra CHK, til brug for statsforvaltningens vurdering af, om kommunen har varetaget sit myndighedsansvar. Vedrørende perioden 1. januar 2007 – 16. september 2008 Da det ikke fremgår helt klart af sagens akter, om Haderslev Kommune har overladt det til CHK at træffe afgørelse og genvurdere klager i den omhandlede periode, bedes kommunen oplyse, hvilke opgaver kommunen har overladt til CHK i den pågældende periode.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 16-12-2011 07:42:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017