Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Indenrigs- og Socialministeriet
Udtalelser:
- 2004-06-24 En kommunes afslag på optagelse af e... (24. jun 2004)
- 2004-08-16 Udbringningsbetalinger (16. aug 2004)
- 2004-09-29 Kodelåse på plejehjemsdøre (29. sep 2004)
- 2004-11-15 Høring af ældreråd (15. nov 2004)
- Allerød Kommune - høring af ældrerådet (11. feb 2010)

Info om udtalelsen
Titel Varde Kommune - delegation af myndighedskompetence inden for hjælpemiddelområdet
 
Dokument  2011-12-20.pdf
 
Dato for udtalelse 20-12-2011
 
Resumé Vedrørende perioden 1. januar 2007 til 20. oktober 2010 Statsforvaltningen Syddanmark udtaler, at det ikke har været i overensstemmelse med lovgivningen at Varde Kommune har overladt det til Hjælpemiddelcentralen at forestå såvel sagsbehandlingen som myndighedsudøvelsen, herunder træffe afgørelse som foretage genvurdering på vegne af varde Kommune. Kommunen har derfor som udgangspunkt pligt til at genoptage behandlingen af de sager, hvor Hjælpemiddelcentralen har givet afslag på det ansøgte, og som ikke er påklaget til Det Sociale Nævn. Statsforvaltningen har derfor bedt kommunen om at oplyse, hvad den agter at foretage sig i den anledning. Vedrørende perioden 20. oktober 2010 og fremefter Efter statsforvaltningens opfattelse kan det ikke udelukkes, at tilrettelæggelsen af Hjælpemiddelcentralens sagsforberedende arbejde indebærer delegation af myndighedskompetence. Statsforvaltningen har derfor bedt kommunen om at indsende nærmere oplysninger om, hvorledes kommunen har tilrettelagt sin sagsbehandling af de omhandlede sager, når den modtager sagerne fra Hjælpemiddelcentralen til brug for statsforvaltningens vurdering af, om kommunen har varetaget sit myndighedsansvar. Kommunen er endvidere blevet anmodet om at oplyse om resultatet af arbejdet med at udfærdige en ny aftale med Hjælpemiddelcentralen.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 02-01-2012 08:03:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017