Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Indenrigs- og Socialministeriet
Udtalelser:
- 2004-06-24 En kommunes afslag på optagelse af e... (24. jun 2004)
- 2004-08-16 Udbringningsbetalinger (16. aug 2004)
- 2004-09-29 Kodelåse på plejehjemsdøre (29. sep 2004)
- 2004-11-15 Høring af ældreråd (15. nov 2004)
- Allerød Kommune - høring af ældrerådet (11. feb 2010)

Info om udtalelsen
Titel Assens Kommune- delegation af myndighedskompetence inden for hjælpemiddelområdet
 
Dokument  2012-01-11a.pdf
 
Dato for udtalelse 11-01-2012
 
Resumé Vedrørende perioden 1. januar 2007 til 30. maj 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtaler, at det ikke har været i overensstemmelse med lovgivningen, at Assens Kommune har overladt det sagsforberedende arbejde til CRS, da samarbejdet, som det i hvert fald er beskrevet i notat af 20. januar 2009, medførte ulovlig delegation af myndighedskompetence. Kommunen har derfor som udgangspunkt pligt til at genoptage behandlingen de sager, hvor CRS har givet afslag på det ansøgte, og som ikke er påklaget til Det Sociale Nævn. Statsforvaltningen har derfor bedt kommunen om at oplyse, hvad den agter at foretage sig i den anledning. Vedrørende perioden 30. maj 2011 og fremefter Efter statsforvaltningens opfattelse kan det ikke udelukkes, at tilrettelæggelsen af CRS’s sagsforberedende arbejde fortsat indebærer delegation af myndighedskompetence. Statsforvaltningen har derfor bedt kommunen om at indsende nærmere oplysninger om, hvorledes kommunen har tilrettelagt sin sagsbehandling af de omhandlede sager, når den modtager sagerne fra CRS til brug for statsforvaltningens vurdering af, om kommunen har varetaget sit myndighedsansvar.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 20-01-2012 06:58:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017