Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Indenrigs- og Socialministeriet
Udtalelser:
- 2004-06-24 En kommunes afslag på optagelse af e... (24. jun 2004)
- 2004-08-16 Udbringningsbetalinger (16. aug 2004)
- 2004-09-29 Kodelåse på plejehjemsdøre (29. sep 2004)
- 2004-11-15 Høring af ældreråd (15. nov 2004)
- Allerød Kommune - høring af ældrerådet (11. feb 2010)

Info om udtalelsen
Titel Ærø Kommune - delegation af myndighedskompetence
 
Dokument  2012-03-12.pdf
 
Dato for udtalelse 12-03-2012
 
Resumé Vedrørende perioden 1. januar 2012 og fremefter Det er statsforvaltningens opfattelse, at en sagsbehandling, som den fremgår af notat af 1. december 2011, ikke indebærer delegation af myndighedskompetence. Vedrørende perioden 1. januar 2007 til 1. januar 2012 Det er statsforvaltningens opfattelse, at det ikke har været i overensstemmelse med lovgivningen, at Ærø Kommune har overladt det sagsforberedende arbejde til CRS, da samarbejdet, som det i hvert fald er beskrevet i notat af 20. januar 2009, medførte ulovlig delegation af myndighedskompetence. Henset til at CRS alene har givet afslag på en ansøgning i denne periode, og at den pågældende borger senere er afgået ved døden, har statsforvaltningen ikke bemærkninger til, at kommunen ikke foretager yderligere i sagen.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 16-03-2012 07:44:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017