Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Indenrigs- og Socialministeriet
Udtalelser:
- 2004-06-24 En kommunes afslag på optagelse af e... (24. jun 2004)
- 2004-08-16 Udbringningsbetalinger (16. aug 2004)
- 2004-09-29 Kodelåse på plejehjemsdøre (29. sep 2004)
- 2004-11-15 Høring af ældreråd (15. nov 2004)
- Allerød Kommune - høring af ældrerådet (11. feb 2010)

Info om udtalelsen
Titel Nyborg Kommune - delegation af myndighedskompetence
 
Dokument  2012-03-29b.pdf
 
Dato for udtalelse 29-03-2012
 
Resumé Opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 Perioden 1. januar 2007 til 6. februar 2012 Statsforvaltningen har noteret sig, at kommunen vil genoptage alle de sager, hvor CRS har meddelt afslag med henblik på, at kommunen træffer afgørelse i sagerne. Statsforvaltningen har ikke bemærkninger til, at kommunen undtager de sager, hvor ansøgeren er flyttet til en anden kommune, eller er afgået ved døden, ligesom statsforvaltningen ikke har bemærkninger til, at de sager, hvor ansøgeren, efter at afslaget er meddelt, har søgt om det samme og fået en bevilling, heller ikke genoptages. Ved genoptagelsen af sagerne bringer kommunen sin administration i overensstemmelse med lovgivningen. Perioden 6. februar 2012 og fremefter Det er statsforvaltningens opfattelse, at kommunen, som arbejdsproceduren er beskrevet i notat af 1. marts 2012, påtager sig sit myndighedsansvar, og en sagsbehandling i overensstemmelse med notatet indebærer således ikke delegation af myndighedskompetence.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 30-03-2012 07:39:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017