Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Indenrigs- og Socialministeriet
Udtalelser:
- 2004-06-24 En kommunes afslag på optagelse af e... (24. jun 2004)
- 2004-08-16 Udbringningsbetalinger (16. aug 2004)
- 2004-09-29 Kodelåse på plejehjemsdøre (29. sep 2004)
- 2004-11-15 Høring af ældreråd (15. nov 2004)
- Allerød Kommune - høring af ældrerådet (11. feb 2010)

Info om udtalelsen
Titel Kerteminde Kommune - delegation af myndighedskompetence
 
Dokument  2012-04-17b.pdf
 
Dato for udtalelse 17-04-2012
 
Resumé Opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 Perioden 1. januar 2007 til 6. februar 2012 Statsforvaltningen har noteret sig, at kommunen vil genoptage alle de sager, hvor CRS har meddelt afslag på det ansøgte, og som ikke er påklaget med henblik på, at kommunen træffer afgørelse i sagerne. Statsforvaltningen har ikke bemærkninger til, at kommunen undtager de sager, hvor borgeren efterfølgende måtte være død, eller hvor borgeren er flyttet til en anden kommune, ligesom statsforvaltningen ikke har bemærkninger til, at de sager, hvor borgeren efterfølgende har fået bevilget det, der tidligere er blevet givet afslag på, heller ikke vil blive genoptaget. Statsforvaltningen har heller ikke bemærkninger til, at kommunen eventuelt indhenter nye oplysninger, hvor der konkret vurderes at være behov herfor. Ved genoptagelsen af sagerne bringer kommunen sin administration i overensstemmelse med lovgivningen. Perioden 6. februar 2012 og fremefter Det er statsforvaltningens opfattelse, at kommunen, som arbejdsproceduren er beskrevet i notat af 1. marts 2012, påtager sig sit myndighedsansvar, og en sagsbehandling i overensstemmelse med notatet indebærer således ikke delegation af myndighedskompetence.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 20-04-2012 08:45:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017