Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Indenrigs- og Socialministeriet
Udtalelser:
- 2004-06-24 En kommunes afslag på optagelse af e... (24. jun 2004)
- 2004-08-16 Udbringningsbetalinger (16. aug 2004)
- 2004-09-29 Kodelåse på plejehjemsdøre (29. sep 2004)
- 2004-11-15 Høring af ældreråd (15. nov 2004)
- Allerød Kommune - høring af ældrerådet (11. feb 2010)

Info om udtalelsen
Titel Vejen Kommune- delegation om myndighedskompetence inden for hjælpemiddelområdet
 
Dokument  2012-07-12ve.pdf
 
Dato for udtalelse 12-07-2012
 
Resumé Perioden 1. januar 2007 til 20. oktober 2010 Statsforvaltningen udtaler, at Vejen Kommune efter statsforvaltningens opfattelse har pligt til af egen drift at genoptage de sager, hvor Hjælpemiddelcentralen har meddelt helt eller delvist afslag, og som ikke er påklaget til Det Sociale Nævn. Kommunens oplysninger om det administrative merarbejde ved at finde frem til de relevante sager er efter statsforvaltningens opfattelse ikke ensbetydende med, at det vil være faktisk umuligt eller dog særdeles vanskeligt og overordentlig ressourcekrævende at finde frem til de relevante sager. Statsforvaltningen har derfor anmodet Vejen Kommune om at oplyse, hvad den agter at foretage sig i den anledning. Perioden 20. oktober 2010 til 1. januar 2012 Efter statsforvaltningens opfattelse kan det ikke udelukkes, at tilrettelæggelsen af Hjælpemiddelcentralens sagsforberedende arbejde fortsat indebærer delegation af myndighedskompetence. Statsforvaltningen har derfor bedt kommunen om at indsende nærmere oplysninger om, hvorledes kommunen har tilrettelagt sin sagsbehandling af de omhandlede sager, når den modtager sagerne fra Hjælpemiddelcentralen til brug for statsforvaltningens vurdering af, om kommunen har varetaget sit myndighedsansvar. Perioden 1. januar 2012 og fremefter Det er statsforvaltningens opfattelse, at Vejen Kommune, som arbejdsproceduren er beskrevet i notat af 12. januar 2012, påtager sig sit myndighedsansvar, og en sagsbehandling i overensstemmelse med notatet af 12. januar 2012 indebærer ikke en delegation af myndighedskompetence.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 16-07-2012 09:19:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017