Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Indenrigs- og Socialministeriet
Udtalelser:
- 2004-06-24 En kommunes afslag på optagelse af e... (24. jun 2004)
- 2004-08-16 Udbringningsbetalinger (16. aug 2004)
- 2004-09-29 Kodelåse på plejehjemsdøre (29. sep 2004)
- 2004-11-15 Høring af ældreråd (15. nov 2004)
- Allerød Kommune - høring af ældrerådet (11. feb 2010)

Info om udtalelsen
Titel Nyborg Kommune - kvalitetsstandard
 
Dokument  2012-09-25 nyborg kommune.pdf
 
Dato for udtalelse 25-09-2012
 
Resumé Statsforvaltningen Syddanmark udtaler, at statsforvaltningen ikke umiddelbart finder anledning til at antage, at Nyborg Kommune er gået udover rammerne for det skøn, lovgivningen har fastsat for serviceniveau, eftersom Nyborg Kommune yder rengøring med 14 dages intervaller, og kommunen administrerer det fastsatte generelle serviceniveau som et vejledende udgangspunkt. Den omstændighed, at den afsatte tid til rengøring generelt er nedsat, ændrer ikke statsforvaltningens opfattelse, fordi kommunerne skal visitere til ydelser og ikke til tid sammenholdt med, at kommunerne ved ændring af det generelle serviceniveau altid skal foretage en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers behov. Statsforvaltningen har noteret sig Nyborg Kommunes oplysning om, at kommunen i forbindelse med revisitering som følge af det ændrede serviceniveau udover brevet af 25. november 2010 har parthørt i uge 21, og kommunen vil begrunde afgørelser og give klagevejledning individuelt til de konkret berørte borgere. Fremgangsmåden ved Nyborg Kommunes revisitering er således bragt i overensstemmelse med lovgivningen. Der henvises i øvrigt til hele afsnittet under statsforvaltningens udtalelse.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 28-09-2012 08:03:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017