Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Indenrigs- og Socialministeriet
Udtalelser:
- 2004-06-24 En kommunes afslag på optagelse af e... (24. jun 2004)
- 2004-08-16 Udbringningsbetalinger (16. aug 2004)
- 2004-09-29 Kodelåse på plejehjemsdøre (29. sep 2004)
- 2004-11-15 Høring af ældreråd (15. nov 2004)
- Allerød Kommune - høring af ældrerådet (11. feb 2010)

Info om udtalelsen
Titel Billund Kommune - opfølgning på sag vedrørende delegation af myndighedskompetence
 
Dokument  2012-10-10b (3).pdf
 
Dato for udtalelse 10-10-2012
 
Resumé Statsforvaltningen Syddanmark har noteret sig, at Billund Kommune har genoptaget behandlingen af alle sager fra perioden 1. januar 2007 til 20. oktober 2010, hvor Hjælpemiddelcentralen har meddelt helt eller delvist afslag. Statsforvaltningen har endvidere noteret sig oplysningen om, at Billund Kommune har forholdt sig selvstændigt og kritisk til sagens oplysninger, inden den traf afgørelse i sager fra perioden 20. oktober 2010 til 1. januar 2012. Som sagen foreligger oplyst, at Billund Kommune herved bragt sin administration i overensstemmelse med lovgivningen
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 12-10-2012 07:20:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017