Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Indenrigs- og Socialministeriet
Udtalelser:
- 2004-06-24 En kommunes afslag på optagelse af e... (24. jun 2004)
- 2004-08-16 Udbringningsbetalinger (16. aug 2004)
- 2004-09-29 Kodelåse på plejehjemsdøre (29. sep 2004)
- 2004-11-15 Høring af ældreråd (15. nov 2004)
- Allerød Kommune - høring af ældrerådet (11. feb 2010)

Info om udtalelsen
Titel Odense Kommune- opfølgning på sag vedrørende delegation af myndighedskompetence
 
Dokument  2012-10-23o.pdf
 
Dato for udtalelse 23-10-2012
 
Resumé Statsforvaltningen Syddanmark udtaler, at det er statsforvaltningens opfattelse, at Odense Kommune har pligt til af egen drift at genoptage de sager, hvor CRS har meddelt helt eller delvist afslag for så vidt angår perioden 1. januar 2007 til 11. oktober 2011. Statsforvaltningen har ikke bemærkninger til, at kommunen ikke genoptager de sager, hvor borgeren, efter at afslaget er meddelt, har søgt om det samme og fået en bevilling.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 29-10-2012 07:50:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017