Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Indenrigs- og Socialministeriet
Udtalelser:
- 2004-06-24 En kommunes afslag på optagelse af e... (24. jun 2004)
- 2004-08-16 Udbringningsbetalinger (16. aug 2004)
- 2004-09-29 Kodelåse på plejehjemsdøre (29. sep 2004)
- 2004-11-15 Høring af ældreråd (15. nov 2004)
- Allerød Kommune - høring af ældrerådet (11. feb 2010)

Info om udtalelsen
Titel Middelfart Kommune - opfølgning på sag om delegation af myndighedskompetence
 
Dokument  2012-11-14mi.pdf
 
Dato for udtalelse 14-11-2012
 
Resumé Perioden 1. januar 2007 til 2. maj 2012 Statsforvaltningen Syddanmark udtaler, at Middelfart Kommune bringer sin administration i overensstemmelse med lovgivningen ved genoptagelse af de sager, hvor CRS har meddelt afslag, og som ikke er påklaget til det Sociale Nævn. Perioden 2. maj og fremefter Statsforvaltningen udtaler, at Middelfart Kommune, som arbejdsproceduren er beskrevet i notat af 2. maj 2012, påtager sig sit myndighedsansvar og en sagsbehandling i overensstemmelse med notatet indebærer ikke en delegation af myndighedskompetence. Statsforvaltningen lægger til grund, hvis det vurderes, at en borger ikke falder indenfor målgruppen, at CRS henviser borgeren til kommunen. Statsforvaltningen lægger endvidere til grund, at CRS i forbindelse med råd og vejledning til målgruppen ikke foretager en visitering af, hvilket hjælpemiddel den pågældende vil være berettiget til, eller giver mundtlig besked om sagen forventede udfald.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 16-11-2012 08:12:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017