Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Indenrigs- og Socialministeriet
Udtalelser:
- 2004-06-24 En kommunes afslag på optagelse af e... (24. jun 2004)
- 2004-08-16 Udbringningsbetalinger (16. aug 2004)
- 2004-09-29 Kodelåse på plejehjemsdøre (29. sep 2004)
- 2004-11-15 Høring af ældreråd (15. nov 2004)
- Allerød Kommune - høring af ældrerådet (11. feb 2010)

Info om udtalelsen
Titel Behandling af sager om handicappede børn, sagsbehandlingstid
 
Dokument  udtalelse 25. februar 2016.pdf
 
Dato for udtalelse 25-02-2016
 
Resumé En gruppe forældre klagede over en række forhold i kommunens handicapafsnit, blandt andet kommunens manglende overholdelse af sagsbehandlingsfrister fastsat i henhold til retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Statsforvaltningen fandt ikke anledning til at foretage mere i sagen under henvisning til, at kommunen havde iværksat tiltag vedrørende justering af arbejdsrutiner og arbejdsgange med henblik på at leve op til de fastsatte frister – eller alternativt at fastsætte nye frister, som forvaltningen havde realistiske muligheder for at overholde. Statsforvaltningen gjorde opmærksom på forpligtelsen til at revidere sagsbehandlingsfristerne, hvis det viser sig, at kommunen efter iværksættelse af tiltag til nedbringelse af sagsbehandlingstiden ikke over en vis periode kan få rettet op på forholdene.
 
Publiceret 09-03-2016 11:58:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017