Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Indenrigs- og Socialministeriet
Udtalelser:
- 2004-06-24 En kommunes afslag på optagelse af e... (24. jun 2004)
- 2004-08-16 Udbringningsbetalinger (16. aug 2004)
- 2004-09-29 Kodelåse på plejehjemsdøre (29. sep 2004)
- 2004-11-15 Høring af ældreråd (15. nov 2004)
- Allerød Kommune - høring af ældrerådet (11. feb 2010)

Info om udtalelsen
Titel Udmålingsprincipper i henhold til BPA-ordningen
 
Dokument  udtalelse vedrørende aarhus kommunes bpa-ordnin...
 
Dato for udtalelse 30-08-2016
 
Resumé 

Statsforvaltningen har udtalt, at Aarhus Kommunes praksis for udmåling af tilskud i sager med borgerstyret personlig assistance ikke er i overensstemmelse med serviceloven og bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance, idet det af bekendtgørelsens § 5, stk. 1 fremgår, at kommunens valgte udgangspunkt for udmålingen skal anvendes ved beregningen af alle de krævede elementer i udmåling af løn mv.

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at dette således også gælder for udmåling af aften-, nat- og weekendtillæg.

Aarhus Kommune har den 20. marts 2017 oplyst, at kommunen vil ændre sin praksis på baggrund af Statsforvaltningens udtalelse.

 

 

 
Publiceret 02-09-2016 09:54:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017