Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Indenrigs- og Socialministeriet
Udtalelser:
- 2004-06-24 En kommunes afslag på optagelse af e... (24. jun 2004)
- 2004-08-16 Udbringningsbetalinger (16. aug 2004)
- 2004-09-29 Kodelåse på plejehjemsdøre (29. sep 2004)
- 2004-11-15 Høring af ældreråd (15. nov 2004)
- Allerød Kommune - høring af ældrerådet (11. feb 2010)

Info om udtalelsen
Titel Betaling for privatbefordring for beboere i botilbud
 
Dokument  udtalelse om buskørsel til offentliggørelse.pdf
 
Dato for udtalelse 03-07-2017
 
Resumé På baggrund af et folketingssvar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er det Ankestyrelsens opfattelse, at kommuner og regioner ikke lovligt kan opkræve særskilt betaling af beboere i botilbud for private ture i busser tilhørende botilbudet.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i folketingssvaret lagt til grund, at Børne- og Socialministeriet nu finder, at et botilbud vederlagsfrit kan stille transport til rådighed til beboernes private aktiviteter, og at det ikke er lovligt at opkræve særskilt betaling for en sådan transport, og har endvidere lagt til grund, at Transportministeriet i lyset heraf finder, at der er tale om ikke erhvervsmæssig personbefordring, som ikke kræver tilladelse.
 
Publiceret 24-07-2017 11:37:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017