Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Indenrigs- og Socialministeriet
Udtalelser:
- 2004-06-24 En kommunes afslag på optagelse af e... (24. jun 2004)
- 2004-08-16 Udbringningsbetalinger (16. aug 2004)
- 2004-09-29 Kodelåse på plejehjemsdøre (29. sep 2004)
- 2004-11-15 Høring af ældreråd (15. nov 2004)
- Allerød Kommune - høring af ældrerådet (11. feb 2010)

Info om udtalelsen
Titel X-Kommune - Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service § 114
 
Dokument  sagsbehandlingstid ved ansøgning om støtte til ...
 
Dato for udtalelse 18-12-2009
 
Resumé Statsforvaltningen Nordjylland udtaler, at vi ikke finder, at den beslutning sundheds-, ældre og handicapudvalget i X Kommune traf vedrørende sagsbehandlingstid i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service § 114 var ulovlig, herunder i strid med lov om retssikkerhed på det sociale område § 3 eller byggede på usaglige hensyn.
 
Statsforvaltning Nordjylland
 
Publiceret 04-01-2010 21:08:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017