Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Indenrigs- og Socialministeriet
Udtalelser:
- 2004-06-24 En kommunes afslag på optagelse af e... (24. jun 2004)
- 2004-08-16 Udbringningsbetalinger (16. aug 2004)
- 2004-09-29 Kodelåse på plejehjemsdøre (29. sep 2004)
- 2004-11-15 Høring af ældreråd (15. nov 2004)
- Allerød Kommune - høring af ældrerådet (11. feb 2010)

Info om udtalelsen
Titel Handlepligt ved skimmelsvamp i almenboligforening
 
Dokument  handlepligt ved skimmelsvamp i almenboligforeni...
 
Dato for udtalelse 06-07-2010
 
Resumé Statsforvaltningen Nordjylland finder, at den kommunale myndighed i Frederikshavn har tilsidesat sin lovbestemte tilsynspligt efter byfornyelsesloven ved at undlade at udstede forbud mod beboelse og tilsynpligten efter almenboligloven ikke er opfyldt fuldt ud, idet den kommunale myndighed har undladt at udstede påbud om afhjælpning.
 
Statsforvaltning Nordjylland
 
Publiceret 02-08-2010 13:59:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017