Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Indenrigs- og Socialministeriet
Udtalelser:
- 2004-06-24 En kommunes afslag på optagelse af e... (24. jun 2004)
- 2004-08-16 Udbringningsbetalinger (16. aug 2004)
- 2004-09-29 Kodelåse på plejehjemsdøre (29. sep 2004)
- 2004-11-15 Høring af ældreråd (15. nov 2004)
- Allerød Kommune - høring af ældrerådet (11. feb 2010)

Info om udtalelsen
Titel Holstebro Kommune. Manglende reetablering af bevilget hjælp efter lov om social service.
 
Dokument  holstebro kommune. reetablering af bevilget hjæ...
 
Dato for udtalelse 20-12-2010
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland konstaterer, at Holstebro Kommune ikke har reetableret den bevilgede hjælp til A's datter. Statsforvaltningen konstaterer desuden, at Holstebro Kommune ikke ved en fornyet visitationsafgørelse har sat en anden afgørelse i stedet. Statsforvaltningen finder, at Holstebro Kommune dermed ikke har opfyldt sine forpligtelser efter lov om social service. Holstebro Kommune bedes senest den 10. januar 2011 meddele statsforvaltningen, at forholdet er lovliggjort
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 03-01-2011 11:21:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017