Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Indenrigs- og Socialministeriet
Udtalelser:
- 2004-06-24 En kommunes afslag på optagelse af e... (24. jun 2004)
- 2004-08-16 Udbringningsbetalinger (16. aug 2004)
- 2004-09-29 Kodelåse på plejehjemsdøre (29. sep 2004)
- 2004-11-15 Høring af ældreråd (15. nov 2004)
- Allerød Kommune - høring af ældrerådet (11. feb 2010)

Info om udtalelsen
Titel Randers Kommune. Undladelse af at iværksætte tildelt hjælp efter servicelovens § 85 på grund af besparelser.
 
Dokument  randers kommune. ventetid på bostøtte.pdf
 
Dato for udtalelse 04-10-2011
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland udtalte, at Randers Kommune ikke har kunnet undlade at iværksætte bevilget hjælp til A med den begrundelse, at kommunen ikke har ledige bostøttetimer. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Randers Kommune har handlet i strid med serviceloven ved at undlade at iværksætte den tildelte hjælp til A. Statsforvaltningen har anmodet Randers Kommune om at oplyse, hvad statsforvaltningens udtalelse giver kommunen anledning til at foretage. Foranlediget af kommunens udtalelse har statsforvaltningen bedt kommunen oplyse, om der fortsat på dette og andre områder efter den sociale lovgivning i Randers Kommune opereres med ventetider på iværksættelse af bevilgede ydelser. I bekræftende fald bedes det oplyst, for hvilke ydelser det gælder, og hvor lange ventelisterne er.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 04-10-2011 10:52:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017