Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Miljøministeriet
Udtalelser:
- 2004-03-16 Dispensation vedr. afstand fra pelsd... (16. mar 2008)
- 2009/05/01 En kommunes godkendelse af vandforsy... (1. maj 2009)
- Adgang til genbrugspladser (29. apr 2010)
- Affaldsgebyr (9. feb 2007)
- Afvisning på grund af manglende kompetence (12. dec 2006)

Info om udtalelsen
Titel Herning Kommune. Kommunens behandling af sager om campingplads
 
Dokument  herning kommune - kommunens behandling af sager...
 
Dato for udtalelse 27-10-2011
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland har udtalt, at der næppe ville kunne sandsynliggøres en sådan almen samfundsinteresse i udvidelse af en konkret navngiven campingplads, at der forelå fornøden hjemmel til et så vidtgående indgreb som ekspropriation af privatejede naboarealer til fordel for campingpladsen. I den konkrete sag havde Herning Kommune stillet en ekspropriation i udsigt, såfremt campingpladsens ejere opfyldte visse betingelser, men kommunen havde ikke truffet beslutning om ekspropriation.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 08-11-2011 11:02:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017