Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Miljøministeriet
Udtalelser:
- 2004-03-16 Dispensation vedr. afstand fra pelsd... (16. mar 2008)
- 2009/05/01 En kommunes godkendelse af vandforsy... (1. maj 2009)
- Adgang til genbrugspladser (29. apr 2010)
- Affaldsgebyr (9. feb 2007)
- Afvisning på grund af manglende kompetence (12. dec 2006)

Info om udtalelsen
Titel Tønder Kommune - Særgebyr for håndtering af farligt affald
 
Dokument  bladan docx.pdf
 
Dato for udtalelse 26-06-2012
 
Resumé Statsforvaltningen Syddanmark udtaler, at Tønder Kommune ikke med hjemmel i affaldsbekendtgørelsens § 58, stk. 2, kan kræve Tønder Forsynings A/S’s omkostninger i forbindelse med håndteringen af det indleverede Parathion, erstattet. Statsforvaltningen har imidlertid noteret sig, at Parathion er et kemikalie, der, jf. Beredskabsstyrelsens anvisninger, kræver en særlig håndtering for at undgå alvorlige sundhedsmæssige skader på mennesker og natur, og at det har været begrundelsen for at tilkalde det kommunale redningsberedskab og efterfølgende det statslige redningsberedskab i Haderslev. Statsforvaltningen er på den baggrund og som hændelsesforløbet er beskrevet mest tilbøjelig til at mene, at betingelserne i miljøbeskyttelseslovens § 70 har været tilstede, og at Tønder Kommune med hjemmel heri har kunnet udføre selvhjælpshandlinger i form af bortskaffelse og oprydning efter giftafleveringen på den ansvarliges regning.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 28-06-2012 09:03:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017