Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Miljøministeriet
Udtalelser:
- 2004-03-16 Dispensation vedr. afstand fra pelsd... (16. mar 2008)
- 2009/05/01 En kommunes godkendelse af vandforsy... (1. maj 2009)
- Adgang til genbrugspladser (29. apr 2010)
- Affaldsgebyr (9. feb 2007)
- Afvisning på grund af manglende kompetence (12. dec 2006)

Info om udtalelsen
Titel Sønderborg Kommune - pleje af hegn ved Skanse X i Dybbøl
 
Dokument  2013-02-07.pdf
 
Dato for udtalelse 07-02-2013
 
Resumé ”Statsforvaltningen Syddanmark udtaler, at da statsforvaltningen lægger til grund, at hegnene langs Aabenraavej og omkring rastepladsen er anlagt før, Dybbølstillingen blev omfattet af reglerne om fortidsminder, er det statsforvaltningens opfattelse, at kommunens administration af § 18 i naturbeskyttelsesloven om forbuddet mod ændringer i tilstanden indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen ikke er i strid med lovgivningen. Eftersom Sønderborg Kommune ifølge det oplyste aldrig har håndhævet de særlige fortidsmindebeskyttelsesregler overfor ejerne i parcelhuskvarteret, der er etableret for ca. 40 år siden, finder statsforvaltningen heller ikke anledning til at tilsidesætte kommunens vurdering af, at kommunen har mistet muligheden for håndhævelse som følge af passivitet. Det er således statsforvaltningens opfattelse, at hensynet til ejernes indrettelsessynspunkt i denne situation må veje tungere end hensynet til den beskyttelsesinteresse, som § 18 varetager. Det er endelig statsforvaltningens opfattelse, at Sønderborg Kommunes administration af reglerne om pleje af hegn inden for Dybbølfredningen ikke har været i strid med lovgivningen. Statsforvaltningen foretager derfor ikke mere i sagen.”
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 11-02-2013 07:52:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017