Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Miljøministeriet
Udtalelser:
- 2004-03-16 Dispensation vedr. afstand fra pelsd... (16. mar 2008)
- 2009/05/01 En kommunes godkendelse af vandforsy... (1. maj 2009)
- Adgang til genbrugspladser (29. apr 2010)
- Affaldsgebyr (9. feb 2007)
- Afvisning på grund af manglende kompetence (12. dec 2006)

Info om udtalelsen
Titel Syddjurs Kommune. Novopan Træindustri A/S
 
Dokument  novopan.pdf
 
Dato for udtalelse 08-02-2013
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland har udtalt, at den ikke finder anledning til at foretage sig yderligere i forhold til en sag om Syddjurs Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven med en stor virksomhed. Statsforvaltningen har noteret sig, at kommunalbestyrelsen forventer at have truffet afgørelse senest den 1. juli 2013. Statsforvaltningen har ikke grund til at anfægte de tidshorisonter, som kommunalbestyrelsen har lagt ind i sin tidsplan. På den anden side lægger statsforvaltningen til grund, at sagsbehandlingen ikke vil tage længere tid, end angivet i tidsplanen.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 21-02-2013 09:12:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017