Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Miljøministeriet
Udtalelser:
- 2004-03-16 Dispensation vedr. afstand fra pelsd... (16. mar 2008)
- 2009/05/01 En kommunes godkendelse af vandforsy... (1. maj 2009)
- Adgang til genbrugspladser (29. apr 2010)
- Affaldsgebyr (9. feb 2007)
- Afvisning på grund af manglende kompetence (12. dec 2006)

Info om udtalelsen
Titel Manglende overholdelse af sagsbehandlingsfrist i miljøoplysningsloven i aktindsigtssag
 
Dokument  2016-27003.pdf
 
Dato for udtalelse 08-07-2016
 
Resumé En borger har søgt Vordingborg Kommune om aktindsigt i recipientundersøgelser af tre vandløb.

Statsforvaltningen har udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at begæringen om aktindsigt er omfattet af miljøoplysningsloven, da der er tale om aktindsigt i miljøoplysninger. Det er endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at den tid, der er medgået til behandlingen af aktindsigtsanmodningen, ikke ligger inden for lovens rammer, da der er medgået mere end 4 måneder til behandlingen, hvilket er en væsentlig overskridelse af miljøoplysningslovens ubetingede frist på 2 måneder. Det er i øvrigt Statsforvaltningens opfattelse, at kommunen ikke fuldt ud har overholdt bestemmelsen om underretning i offentlighedslovens § 16, stk. 2 (lov nr. 572 af 19. december 1995 om offentlighed i forvaltningen med senere ændringer).

Da Vordingborg Kommune nu har færdigbehandlet borgerens anmodning om aktindsigt, foretager Statsforvaltningen sig ikke yderligere i sagen.
 
Publiceret 13-07-2016 10:43:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017