Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Miljøministeriet
Udtalelser:
- 2004-03-16 Dispensation vedr. afstand fra pelsd... (16. mar 2008)
- 2009/05/01 En kommunes godkendelse af vandforsy... (1. maj 2009)
- Adgang til genbrugspladser (29. apr 2010)
- Affaldsgebyr (9. feb 2007)
- Afvisning på grund af manglende kompetence (12. dec 2006)

Info om udtalelsen
Titel Opkrævning af affaldsgebyrer for virksomheder via ejendomsskattebilletten i ejerforening
 
Dokument  udtalelse københavns kommune.pdf
 
Dato for udtalelse 08-07-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at kommunens praksis for opkrævning af affaldsgebyrer for erhvervsdrivende i en ejerforening ikke er i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 7, og affaldsbekendtgørelsens § 53, stk. 4, idet det følger af lovteksten samt bemærkningerne hertil, at affaldsgebyrer for så vidt angår virksomheder skal opkræves hos den, der er registreret i CVR-registeret som ejer af virksomheden.

Statsforvaltningen har anmodet Københavns Kommune om at oplyse, hvad Statsforvaltningens udtalelse giver kommunen anledning til.
 
Publiceret 15-07-2016 09:35:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017