Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Miljøministeriet
Udtalelser:
- 2004-03-16 Dispensation vedr. afstand fra pelsd... (16. mar 2008)
- 2009/05/01 En kommunes godkendelse af vandforsy... (1. maj 2009)
- Adgang til genbrugspladser (29. apr 2010)
- Affaldsgebyr (9. feb 2007)
- Afvisning på grund af manglende kompetence (12. dec 2006)

Info om udtalelsen
Titel Afvisning på grund af manglende kompetence
 
Dokument  2006-12-12 afvisning på grund af manglende komp...
 
Dato for udtalelse 12-12-2006
 
Resumé Statsamtet København udtaler at det ikke har kompetence til at behandle klagen, da amtets endelige dispensationer i henhold til naturbeskyttelsesloven vil kunne påklages til Naturklagenævnet, som efter statsamtets opfattelse også vil kunne tage stilling til klager over inhabilitet, herunder myndighedsinhabilitet, i forbindelse med forhåndsdispensationer samt klager over manglende partshøring.
 
Statsforvaltning Hovedstaden
 
Publiceret 28-05-2008
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017