Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Miljøministeriet
Udtalelser:
- 2004-03-16 Dispensation vedr. afstand fra pelsd... (16. mar 2008)
- 2009/05/01 En kommunes godkendelse af vandforsy... (1. maj 2009)
- Adgang til genbrugspladser (29. apr 2010)
- Affaldsgebyr (9. feb 2007)
- Afvisning på grund af manglende kompetence (12. dec 2006)

Info om udtalelsen
Titel Opkrævning af vandafledningsafgift
 
Dokument  2007-01-09. furesø kommune. opkrævning af vanda...
 
Dato for udtalelse 09-01-2007
 
Resumé Statsforvaltning Hovedstaden udtaler at Farum Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg ved at opkræve vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af Furesø, da forholdet er omfattet af § 68, stk. 2, i vandløbsloven. Udtalelsen er afgivet på grundlag af udtalelser fra miljøstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen og Frederiskborg Amtskommune.
 
Statsforvaltning Hovedstaden
 
Publiceret 14-05-2008
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017