Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Miljøministeriet
Udtalelser:
- 2004-03-16 Dispensation vedr. afstand fra pelsd... (16. mar 2008)
- 2009/05/01 En kommunes godkendelse af vandforsy... (1. maj 2009)
- Adgang til genbrugspladser (29. apr 2010)
- Affaldsgebyr (9. feb 2007)
- Afvisning på grund af manglende kompetence (12. dec 2006)

Info om udtalelsen
Titel Vedr. stillingtagen til lovliggørelse af ikke-anmeldt husdyrproduktion
 
Dokument  resultat.pdf
 
Dato for udtalelse 22-02-2010
 
Resumé Statsforvaltningen Syddanmark udtaler, at udgangspunktet for overvejelserne om retlig lovliggørelse i den konkrete sag skal være de regler, der var gældende, da dyreholdet efter det oplyste blev etableret i 1996, henholdsvis de senere udvidelser, idet bemærkes, at der løbende er sket visse skærpelser i regelgrundlaget, jf. Miljøstyrelsens skrivelse af 9. september 2008 til Statsforvaltningen Syddanmark. Statsforvaltningen udtaler videre, at vurderingen af det produktionsomfang som en retlig lovliggørelse i den konkrete sag skal baseres på, må ske på baggrund af en egentlig bevisførelse, som finder sted ved domstolene.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 26-02-2010 07:48:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017