Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Miljøministeriet
Udtalelser:
- 2004-03-16 Dispensation vedr. afstand fra pelsd... (16. mar 2008)
- 2009/05/01 En kommunes godkendelse af vandforsy... (1. maj 2009)
- Adgang til genbrugspladser (29. apr 2010)
- Affaldsgebyr (9. feb 2007)
- Afvisning på grund af manglende kompetence (12. dec 2006)

Info om udtalelsen
Titel Byråds nedlæggelse af forbud mod udbringning af spildevandsslam fra Z Renseanlæg
 
Dokument  2010-03-12 byråds nedlæg. af forbud mod udbring...
 
Dato for udtalelse 12-03-2010
 
Resumé Byrådet kan som tilsynsmyndighed nedlægge forbud mod anvendelse af affald til jordbrugsformål, såfremt anvendelsen medfører forurening eller risiko herfor, jf. slambekendtgørelsens § 32, stk. 2.

Slambekendtgørelsens § 32, stk. 2 må fortolkes indskrænkende, hvorfor Byrådet alene må nedlægge et forbud mod anvendelse af affald til jordbrugsformål, såfremt anvendelsen af affaldet - der overholder grænseværdierne i bilag 2 og ikke indeholder væsentlige mængder af andre miljøskadelige stoffer - konkret vil medføre forurening eller risiko herfor.

 
Statsforvaltning Nordjylland
 
Publiceret 26-04-2010 10:41:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017