Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Miljøministeriet
Udtalelser:
- 2004-03-16 Dispensation vedr. afstand fra pelsd... (16. mar 2008)
- 2009/05/01 En kommunes godkendelse af vandforsy... (1. maj 2009)
- Adgang til genbrugspladser (29. apr 2010)
- Affaldsgebyr (9. feb 2007)
- Afvisning på grund af manglende kompetence (12. dec 2006)

Info om udtalelsen
Titel Afvisning på grund af manglende kompetence
 
Dokument  2006-12-12. frederiksborg amtskommune. afvisnin...
 
Dato for udtalelse 12-12-2006
 
Resumé Statsamtet København har ikke kompetence til at behandle klagen, da amtets endelige afgørelser i fobindelse med etablering af en sti om Esrum Sø vil kunne påklages til særlige klageinstanser, som efter statsamtets opfattelse vil kunne tage stilling til de enkelte klagepunkter.
 
Statsforvaltning Hovedstaden
 
Publiceret 28-05-2008
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017