Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Miljøministeriet
Udtalelser:
- 2004-03-16 Dispensation vedr. afstand fra pelsd... (16. mar 2008)
- 2009/05/01 En kommunes godkendelse af vandforsy... (1. maj 2009)
- Adgang til genbrugspladser (29. apr 2010)
- Affaldsgebyr (9. feb 2007)
- Afvisning på grund af manglende kompetence (12. dec 2006)

Info om udtalelsen
Titel Herning Kommune. Tilsynspligt efter miljøbeskyttelseslovens § 65.
 
Dokument  herning kommune- støj fra fox and hounds..pdf
 
Dato for udtalelse 21-12-2010
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland har udtalt, at der ikke er grundlag for at antage, at Herning Kommune ikke har efterlevet sin tilsynsforpligtigelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 65, stk. 1. Statsforvaltningen har lagt vægt på, at kommunen har reageret på klagerne over støjgener ved at tage telefonisk kontakt til forpagteren, foretage tilsyn på ejendommen, skriftligt indskærpe at støjgrænserne skal overholdes, foretage støjmåling på ejendommen og kontakte lejer for at høre om der fortsat var støjgener.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 03-01-2011 11:48:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017