Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Miljøministeriet
Udtalelser:
- 2004-03-16 Dispensation vedr. afstand fra pelsd... (16. mar 2008)
- 2009/05/01 En kommunes godkendelse af vandforsy... (1. maj 2009)
- Adgang til genbrugspladser (29. apr 2010)
- Affaldsgebyr (9. feb 2007)
- Afvisning på grund af manglende kompetence (12. dec 2006)

Info om udtalelsen
Titel Silkeborg Kommune. Tilsynspligt efter miljøbeskyttelseslovens § 65
 
Dokument  silkeborg kommune. tilsynspligt.pdf
 
Dato for udtalelse 17-03-2011
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland har udtalt, at der ikke er grundlag for at antage, at Silkeborg Kommune ikke har efterlevet sin tilsynspligt efter miljøbeskyttelseslovens § 65, stk. 1. Statsforvaltningen har lagt vægt på, at kommunen gennemgår støj udskrifter, har reageret på nabohenvendelser ved at tage kontakt til Jyllandsringen, har henstillet at støjoverskridelser undgås og driftsstyringen forbedres, har anmodet om dokumentation for, at støjgrænserne overholdes, har foretaget et samlet miljøtilsyn med Jyllandsringen i 2007 og 2010, samt indskærpet, at andre vilkår i miljøgodkendelsen skal overholdes.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 31-03-2011 15:13:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017