Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Undervisningsministeriet
Udtalelser:
- Befordring af elever i folkeskolen - trafiksikk... (16. nov 2016)
- Befordringstilbud til en elev i folkeskolen (11. aug 2008)
- Beslutning ang. opfyldelse af forpligtelser eft... (28. aug 2008)
- Bornholms Regionskommune - skolebestyrelsen kom... (28. apr 2009)
- Bygningskrav til skoler (16. jan 2007)

Info om udtalelsen
Titel Skole, valgprocedure, opsigelse af/indgåelse af aftale med madleverandør
 
Dokument  udtalelse til hjemmesiden.pdf
 
Dato for udtalelse 01-04-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, efter en samlet vurdering af sagens oplysninger vedrørende afholdelse af valg, forskudt/ordinært valg og optælling af stemmerne, at der ikke er grundlag for at antage, at Gribskov Kommune har handlet i strid med folkeskoleloven, skolebestyrelsesbekendtgørelsen eller kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning.

Statsforvaltningen har endvidere udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at skolelederens beslutning om ophør af samarbejde med den tidligere madleverandør og indgåelse af aftale med en ny madleverandør til A er i overensstemmelse med folkeskolelovens §§ 44, stk. 9, og § 45, stk. 1.

Gribskov Kommune har ved sin godkendelse af skolelederens dispositioner vedrørende madordning ikke overtrådt lovgivning, som Statsforvaltningen påser overholdelsen af.

Statsforvaltningen er et legalitetstilsyn, hvorved vi påser, at kommuner overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Derimod kan vi ikke tage stilling til, om en afgørelse eller en beslutning er rimelig eller hensigtsmæssig.

Statsforvaltningen har endelig udtalt, at Statsforvaltningen ikke har kompetence til at behandle spørgsmålet om eventuel fremtidig inhabilitet for skolebestyrelsens formand.
 
Publiceret 12-04-2016 14:59:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017