Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Undervisningsministeriet
Udtalelser:
- Befordring af elever i folkeskolen - trafiksikk... (16. nov 2016)
- Befordringstilbud til en elev i folkeskolen (11. aug 2008)
- Beslutning ang. opfyldelse af forpligtelser eft... (28. aug 2008)
- Bornholms Regionskommune - skolebestyrelsen kom... (28. apr 2009)
- Bygningskrav til skoler (16. jan 2007)

Info om udtalelsen
Titel Dagtilbudsloven, driftstilskud over kommunegrænsen ved privatinstitution, flytning
 
Dokument  udtalelse privatinstitution.pdf
 
Dato for udtalelse 24-06-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at Odder Kommune har handlet i strid med dagtilbudslovens §§ 36-39, lovens forarbejder og § 18 i bekendtgørelse om dagtilbud, eftersom kommunen ikke har givet tilskud til privatinstitutionen i Aarhus Kommune umiddelbart fra det tidspunkt, hvor barnet – optaget i privatinstitution i Aarhus Kommune og med ønske om at bevare denne plads – med familie flyttede til Odder Kommune.

Statsforvaltningen har anmodet byrådet i Odder Kommune om inden to måneder at oplyse, hvad Statsforvaltningens udtalelse giver byrådet anledning til.
 
Publiceret 27-06-2016 10:15:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017