Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Undervisningsministeriet
Udtalelser:
- Befordring af elever i folkeskolen - trafiksikk... (16. nov 2016)
- Befordringstilbud til en elev i folkeskolen (11. aug 2008)
- Beslutning ang. opfyldelse af forpligtelser eft... (28. aug 2008)
- Bornholms Regionskommune - skolebestyrelsen kom... (28. apr 2009)
- Bygningskrav til skoler (16. jan 2007)

Info om udtalelsen
Titel Befordring af elever i folkeskolen - trafiksikkerhedsvurdering
 
Dokument  2015-182.pdf
 
Dato for udtalelse 16-11-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at en kommune - ved afgørelse af om der skal ydes fri befordring af folkeskoleelever - har handlet i overensstemmelse med 26, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016 om folkeskolen samt § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 688 af 20. juni 2014 om befordring af elever i folkeskolen.

Det var Statsforvaltningens opfattelse, at kommunen havde foretaget en konkret vurdering af vejenes trafiksikkerhed, og der sås ikke at være inddraget usaglige hensyn i denne vurdering.


 
Publiceret 21-11-2016 12:55:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017