Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Undervisningsministeriet
Udtalelser:
- Befordring af elever i folkeskolen - trafiksikk... (16. nov 2016)
- Befordringstilbud til en elev i folkeskolen (11. aug 2008)
- Beslutning ang. opfyldelse af forpligtelser eft... (28. aug 2008)
- Bornholms Regionskommune - skolebestyrelsen kom... (28. apr 2009)
- Bygningskrav til skoler (16. jan 2007)

Info om udtalelsen
Titel Specialpædagogisk bistand herunder taleundervisning
 
Dokument  2014 - 172578.pdf
 
Dato for udtalelse 07-06-2017
 
Resumé Det er Ankestyrelsens opfattelse, at Ringsted Kommunes praksis med opkrævning af betaling for taleundervisning for børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen – som denne praksis kommer til udtryk i kommunens brev af 23. juni 2014 med overskriften ”Ringsted Kommunes PPR-betjening af privatskoler og friskoler” og ved kommunens håndtering af den konkrete sag vedrørende et barn i en privat daginstitution – er i strid med folkeskolelovens § 4, stk. 1, og § 49, stk. 1, samt bekendtgørelse nr. 999 af 15. september 2014, idet specialpædagogisk bistand bl.a. i form af taleundervisning til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen, skal tilbydes vederlagsfrit.

Ankestyrelsen har anmodet byrådet i Ringsted Kommune om inden 2 måneder at oplyse, hvad Ankestyrelsens udtalelse giver byrådet anledning til.
 
Publiceret 13-06-2017 10:10:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017